‘Knygos’

Knyga: duomenų bazių reliacinė teorija

Ištrauka: Tradicinis duomenų bazių projektavimas apibrėžiamas, kaip procesas, kurio metu yra analizuojami vartotojų poreikiai, aprašomos duomenų savybės ir poreikiams. relevantinė informacija atvaizduojama DBVS palaikomomis duomenų struktūromis [1]. Šis procesas suskaidomas į keturis etapus: reikalavimų analizės fazę, konceptualaus, loginio ir fizinio projektavimo fazes. Konceptualaus projektavimo fazėje modeliuojama vartotojų informacija bei jos apdorojimas. Šioje fazėje naudojami trys [...]

Opportunities (intermediate) mokytojo knyga

Siųstis visą knygą: Anglu k., Opportunities (intermediate) mokytojo knyga  

FILOSOFIJOS ĮVADAS

Ištrauka: l KAS YRA FILOSOFIJA? Dažniausiai filosofija vadinama tai, kas yra surašyta begalėje knygų, tai, ką filosofai dėsto universitetuose, tai, kam suteiktas institucionizuotas pobūdis ir ką galima studijuoti. Jei šitaip žiūrime į filosofiją, tai matome tik jos susvetimėjusi pavidalą. Tokia filosofija iš tikro gali būti tik atitrūkusi nuo pasaulio ir skirta vien elitui. Ji gali [...]

ROMĖNŲ TEISĖ

Ištrauka: Romėnų teisė – labai sudėtinga teisės sistema. Ji susideda iš keleto dalių ir kiekviena yra palyginti savarankiška (l pav.). Ne visos romėnų teisės sistemos dalys vienodai išplėtotos, skiriasi ir jų reikšmė teisės istorijai. Todėl universitetuose paprastai studijuojama ne visa romėnų teisė, o tik tam tikra jos dalis, labiausiai išplėtota ir padariusi didžiausią įtaką vėlesnei [...]

MIESTŲ PLANAVIMAS – Mokomoji knyga

Knyga skirta aplinkos inþinerijos ir architektûros fakultetų bakalaurams, magistrantams, studijuojantiems miesto planavimo, rekonstrukcijos, miesto transporto ir kitas miesto sistemų funkcionavimo ir aplinkos formavimo disciplinas. Puslapių skaičius: 143

Algebros ir Analizės pradmenų didaktinė medžiaga 11-12 kl.

Algebros ir Analizės pradmenų didaktinė medžiaga 11-12 kl.

Ši knyga panaši į atitinkamas knygas mokytojams V-X klasei. Čia pateikiami algebros ir analizės pradmenų savarankiški ir kontroliniai darbai. Knygos pabaigoje nurodomi mokymo priemonės skyreliai, kuriuos atitinka savarankiški ir kontroliniai darbai. Abiejų tipų rašomųjų darbų didaktiniai tikslai mokytojams yra aiškūs

Matematika. Mokymo Priemonė Stojantiems į Aukštasias Mokyklas

Matematika. Mokymo Priemonė Stojantiems į Aukštasias Mokyklas

Knygoje glaustai pateikiamas visas bendrojo lavinimo mokyklos matematikos kursas. Po kiekvienos temos teorinės dalies duodami užduočių sprendimo pavyzdžiai ir užduočių blokas savarankiškam darbui. Knygos gale yra visų užduočių atsakymai, o priede — 2004 m. matematikos valstybinio brandos egzamino užduotis su atsakymais. Taigi leidinys pirmiausia skiriamas aukštesniųjų klasių mokiniams, ypač besirengiantiems egzaminui, bet pravers jis visiems, [...]

Lietuvos Jaunųjų Matematikų Olimpiadų Uždaviniai [1952-1985]

Įdomumui: Lietuvos Jaunųjų Matematikų Olimpiadų Uždaviniai [1952-1985]

Šioje knygelėje pateikiami Lietuvos jaunųjų matematikų olimpiadų uždaviniai, paimti iš 1952-1985 metų Lietuvos matematikos olimpiadų fondų.